+370 687 29828
+370 686 61910
info@veziogydymoparamosfondas.lt
A. Stulginskio 5 - 28,
01115 Vilnius, Lietuva

Anketa

Esminis Vėžio gydymo paramos fondo (toliau – Fondas) uždavinys – tikslinės paramos reikiamam efektyviam vaistui, kurio nekompensuoja valstybė, teikimas onkologine liga sergančiam žmogui.

ŠIUO METU PRAŠYMŲ ANKETŲ NEBEPRIIMAME, DĖL DIDELIO BESIKREIPIANČIŲ SKAIČIAUS

Prašome, susipažinti ir atsakyti į klausimus, kurių atsakymai padės geriau mums suvokti situaciją ir, kuo skubiau Jums padėti:

  Ar esate prašęs (- iusi) paramos ar gydymo VLK ir (ar) kitose institucijose ar panašiuose fonduose?
  TaipNe


  Ar esate jau gavęs panašią paramą?
  TaipNe


  Ar galėsite, reikalui esant, pateikti savo šeimos biudžeto mėnesio ar metų pagrindines pajamas ir išlaidas?
  TaipNe

  ŠIUO METU PRAŠYMŲ ANKETŲ NEBEPRIIMAME, DĖL DIDELIO BESIKREIPIANČIŲ SKAIČIAUS

  Pasirašydami šią anketą, Jūs patvirtinate, kad sutinkate, jog Jūsų aukščiau išvardintus asmens duomenis Fondas tvarkys, įskaitant perdavimą Jus gydančiam gydytojui ir (ar) kitiems sveikatos priežiūros specialistams ir (ar) susijusioms įstaigoms paramos Jums gavimo tikslais tol, kol Jums bus (jei bus) suteikta parama arba iki kol Jūs atšauksite savo sutikimą arba pageidavimą gauti paramą.

  Informacija, kurią jūs pateikiate Fondui, su Jūsų atskiru sutikimu, esant reikalui, gali būti viešinama kitoms trečiosioms pusėms Fondo veiklos uždaviniams ir tikslams įgyvendinti.